Kontakt

IKU d.o.o.
Ljubljanska cesta 26
8000 Novo mesto

e: gsm@iku.si
t: +386(0)59-952-368
f: +386(0)59-952-381

Možnosti uporabe:

GSM-SA

GSM-SA modul lahko krmilimo s klicem ali poslanim sporočilom na telefonsko številko GSM modula in sicer:

 • krmiljenje digitalnega izhoda s klicem enega ali več avtoriziranih uporabnikov,
 • krmiljenje digitalnega izhoda s klicem in potrditev statusa preko povratnega SMS sporočila,
 • krmiljenje do dveh digitalnih izhodov s poslanim SMS sporočilom in potrditev statusa preko povratnega SMS sporočila.

Možnosti GSM modula:

 • vsak izmed štirih vhodov GSM modula se lahko koristi kot digitalni ali analogni vhod;
 • modul ima dva digitalna relejna izhoda, na katera se lahko neposredno priključi breme z do 3A porabe (230V AC);
 • s konfiguracijo se določi, v katerem primeru in na kakšen način se sproži alarm;
 • lahko se avtorizira do 5 številk, na katere se sporočajo alarmna stanja, stanja vhodov na zahtevo, oziroma imajo dovoljenje za krmiljenje digitalnih izhodov.

Tehnične značilnosti:

 • GSM-SA modul industrijske izvedbe;
 • deluje v območju 0 – 50 °C, 0 – 85% RH;
 • montaža se izvede na DIN letev;
 • dimenzije 36x90x70 mm;
 • ima dva digitalna relejna izhoda (230V/3A);
 • relejni izhod se lahko vklopi z SMS ali s klicem;
 • ima 4 vhode in dogodek na kateremkoli vhodu lahko sproži klic in/ali postavi izhod;
 • konfiguracija GSM modula preko SMS sporočil;
 • Napajanje modula je 12VDC/500mA, možno tudi 24V
 • Ima interno GSM anteno, vendar se za večjo zanesljivost priporoča uporabo zunanje antene.

USER MANUAL

GSM-SA-UserManual.pdf (možno dobiti tudi v slovenskem jeziku)