Kontakt

IKU d.o.o.
Ljubljanska cesta 26
8000 Novo mesto

e: gsm@iku.si
t: +386(0)59-952-368
f: +386(0)59-952-381

Možnosti uporabe:

Primerjalna tabela

 

Tip
GSM-SA 4* 4* 2 36 x 99 x 70 mm nizka / preko SMS ++ NE
GSM-1 + CyBro 10/14* 2/6* 10 146 x 99 x 70 mm visoka / programiranje PLC ++++ DA
BGS5T 7* 1 7* 113 x 75 x 25 mm visoka / programiranje Java ++++ POGOJNO
TWCT22 4 2 4 71 x 90 x 57 mm srednja / možno preko WEB,RS-232 +++ NE
VRT014
1 0 1 53 x 90 x 58 mm nizka / preko SMS ++ NE
TCG120
2 2 2 107 x 72 x 32  mm srednja / možno preko WEB-USB, SMS +++ NE