Kontakt

IKU d.o.o.
Ljubljanska cesta 26
8000 Novo mesto

e: gsm@iku.si
t: +386(0)59-952-368
f: +386(0)59-952-381

Možnosti uporabe:

M2M

M2M komunikacija predstavlja samodejen prenos podatkov med stroji, napravami, senzorji in centralnimi nadzornimi sistemi (CNS) z namenom nadzora in vodenja na daljavo. Danes se za M2M pretežno uporablja internetne povezave in GSM omrežja.

Z dostopnostjo cenovno ugodne tehnologije (tudi IPv6) in vedno večjo prisotnostjo povezanih storitev lahko pričakujemo, da bo v naslednjem letih prek interneta povezanih na milijarde naprav.

V naši ponudbi brezžično M2M komunikacijo omogočajo moduli TWCT22 in GSM-1 v povezavi z CyBro-2 in TC65t.

 

 

GSM modem

Modem je naprava, ki povezuje dve napravi na večje razdalje preko serijskega vmesnika. Modem izhaja iz besed MOD-modulator, DEM-demodulator. V preteklosti so se pri prenosu podatkov uporabljali analogni modemi, ki so za svoje povezovanje uporabljali telefonske linije. V zadnjem času pa glede na potrebe in mobilnost najdemo veliko ponudbo naprav, ki izkoriščajo za prenosni medij radijske frekvence GSM omrežja.

GSM modem je zunanja naprava, ki jo lahko priključimo na računalnik ali kakršno koli drugo napravo, ki omogoča standardno RS-232 povezavo. GSM modem je naprava namenjena povezavam v industrijskem okolju, za nadzorne sisteme, alarme, predvsem tam, kjer ni stalne internetne povezave.

 

GSM modul

GSM modul je naprava, ki omogoča avtoriziranemu uporabniku, da preko mobilnega telefona lahko nadzoruje ali pa tudi upravlja oddaljeno napravo ali sistem. Za ta namen se pretežno uporablja storitev SMS ali klic.

Avtorizirani uporabnik lahko s klicem ali SMS sporočilom aktivira v naprej programirano akcijo, kot je na primer vklop ali izklop naprave ali pošiljanje SMS sporočila o stanju oddaljene naprave. GSM modul omogoča tudi samodejno obveščanje uporabnikov v primeru nastopa različnih alarmnih stanj.

 

 

Izbira opreme

Za delovanje naprave potrebujemo aktivno SIM kartico enega od operaterjev mobilne telefonije, ki ima zadostno pokritost z GSM signalom na področju, na katerem je naprava vgrajena. Za območja s slabim GSM signalom, se lahko uporabi zunanja usmerjena antena.

GSM moduli/modemi se med seboj razlikujejo po zmogljivosti, številu ter tipu vhodov/izhodov, po vrsti komunikacijskega vmesnika ter načinu konfiguracije oz. programiranja.

GSM modul se izbere v fazi načrtovanja glede na tip aplikacije v kateri ga želite uporabili. Nudimo vam pomoč pri izbiri, ponudbo pa si lahko ogledate v Primerjani tabeli.